Hizmetlerimizden
Sanayi Enerji Verimliliği
Binalarda Enerji Verimliliği
Merkezi Isıtma
Mekanik Tesisatlar
Gaz tesisatları
Enerji Otomasyonu
Endüstriyel Ürünler
Yedek Parçalar
Satış ve Montaj Sonrası
 
firma tanıtım
 
Duyurular Haberler
Binalarda enerji performans yönetmeliği
Web sitemiz yenilenmiştir...
Anasayfa   Kurumsal   Markalar     Belgelerimiz   İletişim
 
Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin paylaştırılmasına ait çalışmalar

 

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde firmamız, mevcut merkezi ısıtma sistemlerinde binalarda kullanılan radyatörlere ısı pay ölçerler , termostatik vanalar ve sıcak su sayaçları montajları yapmaktadır.  

Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmelik özetleri :

 

Enerji Verimliliği Kanunu
Kanun No: 5627
Yayımlanma Tarihi: 02.05.2007
Madde 7-(1)-c:
Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.
Madde 16 - 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42.inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanının iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.

 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına ilişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Sayı: 26847
Tarih: 14 Nisan 2008
Madde 5-(5):
Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215'e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır. (6) Merkezi sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıkları asgari 15°C olacak şekilde ayarlanmalıdır. (8) Aylık veya belirli dönemlerde hazırlanan ısıtma veya sıhhi sıcak su giderlerine ait bağımsız bolüm paylaşım bildirimleri icmali, bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi veya yetkilendirilmiş olcum şirketleri tarafından bina girişindeki ilan panosunda asgari üç gün sure ile liste halinde ilan edilir.
Madde 6 - (1) Isı tüketimini ölçmek için ilgili standartları sağlayan ısı sayaçları veya ısıölçerler kullanılır.
Madde 8 - (1) Merkezi ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin %70'i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısı giderlerinin %30'u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.
Geçici Madde 1 - (1) Bu yönetmelik hükümlerinin merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliği Kanununun 7.inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6.ıncı maddesi gereğince 2.5.2007 tarihi itibari ile beş yıl içinde yerine getirilir.

Detaylı bilgi için http://www.eie.gov.tr/duyurular/EV/mevzuat/EV_mevzuat.html adresini ziyaret ediniz.

 

Bookmark and Share

  AnasayfaKurumsal Markalar Haberler ReferanslarımızKariyer Site Haritası